Ændring i lejeloven
11. november 2012
Lejelovens 3 løbedage bortskaffes.
 
Ny hjemmeside top
 

Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget L 113 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger.

 

Fjernelse af lejelovenes 3 løbedage

Med de nye regler fjernes lejelovenes 3 løbedage. Formålet er at øge sandsynligheden for, at huslejen betales hurtigst muligt efter, at lejeren har modtaget sin indkomst. Dermed mindskes risikoen for at indkomsten bruges til andet formål med heraf følgende udsættelse pga. manglende betaling.

Rettidig betaling af husleje sker herefter senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

 

Efter de gældende regler i lejelovene kan rettidig betaling af husleje ske senest den 3. hverdag efter, at huslejen forfalder til betaling, de såkaldte løbedage.

 

Påkravsfristen på 14 dage i almenlejelovens § 90, stk. 2, bevares. Bemærk at påkrav efter de nye regler tidligst kan udsendes efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Dermed er retstilstanden for påkrav, påkravsgebyr og ophævelse af lejeaftalen i princippet uændret.

 

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2013, og får virkning for alle lejeaftaler, såvel allerede indgåede samt nye - også selv om der måtte være aftalt løbedage i lejeaftalen.

 

For at sikre at lejerne får kendskab til, at der ikke længere gælder løbedage ved betaling af husleje, bør medlemmerne informere lejerne om de nye regler i god tid, før de træder i kraft.

 

NME Ejendomsadministration

NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore