Indgåelse af lejekontrakt
 
 
   Lejekontrakt top  
Hvordan indgår jeg en lejekontrakt?
Er du efter fremvisningen af lejemålet interesseret i at indgå en lejekontrakt, beder vi dig meddele din interesse til kontoret. Er vi fortsat i stand til at tilbyde dig lejemålet, vil vi hurtigst muligt fremsende en lejekontrakt til underskrivelse. Vi opfordrer dig til at gennemlæse lejekontrakten grundigt og kontakte kontoret hvis du har ubesvarede spørgsmål til kontraktens indhold.

Lejekontrakten fremsendes i to eksemplarer. Du skal underskrive begge lejekontrakter og returnere dem til os senest 1 uge fra modtagelsen. Du modtager efterfølgende det ene eksemplar af lejekontrakten med vores underskrift. Kontrakten er ikke gyldig før du har modtaget vores underskrevne eksemplar.

Vær venligst opmærksom på at lejekontrakten er betinget af at du senest 4 uger før overtagelsen af lejemålet har indbetalt depositum, forudbetalt leje samt husleje i henhold til kontraktens §4. Har du ikke foretaget indbetalingen, bortfalder lejekontrakten uden yderligere varsel.

Læs mere om betaling af depositum og forudbetalt leje
Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore