Opsigelse
 
 
  Opsigelse top  
Hvordan opsiger jeg mit lejemål?
Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan du opsige dit lejemål ved at udfylde vores opsigelsesblanket og sende den til os. Opsigelsen kan også afleveres i åbningstiden på vores kontor i Højbjerg.Du kan også sende os en mail med de samme oplysninger som fremgår af opsigelsesblanketten. Som lejer finder du opsigelsesblanketten i Lejer Login.

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel på dit lejemål som er gældende fra den 1. i måneden efter vi har modtaget din opsigelse, med mindre andet er angivet i din lejekontrakt.


Fraflytning sker senest 14 dage før opsigelsesfristens udløb eller den 15. i måneden, således vi har tid til at istandsætte lejemålet.

Efter modtagelsen af din opsigelse vil vi hurtigst muligt fremsende en bekræftelse. Af brevet fremgår også hvad du skal foretage dig i forbindelse med din fraflytning. Du kan blandt andet læse hvornår istandsættelsen af dit lejemål begynder, vilkår for fremvisning samt hvordan fraflytningssynet aftales med viceværten.

Hvor længe hæfter jeg for huslejen?

Du hæfter for huslejen i 3 måneder efter at lejemålet er opsagt, altså i hele opsigelsesperioden. Det betyder at du også hæfter for huslejen under istandsættelsen (14 dage) samt hvis du flytter fra lejemålet før selve opsigelsesperiodens udløb.

Ønskes lejemålet fraflyttet inden udgangen af de 3 måneder, vil vi naturligvis gerne være behjælpelige med at genudleje lejemålet. Vær dog venligst opmærksom på at du hæfter for huslejen i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes os at genudleje dit lejemål før tiden.

Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore