Anmeldelse af flytning til elselskabet
11. september 2013
Nye regler fra 1. marts 2013.


Hvem skal du melde flytning til som el-kunde?
Det er lovgivningsmæssigt blevet besluttet, at til- og fraflytning fra d. 1. marts 2013 alene kan anmeldes til el-leverandørerne - modsat tidligere hvor denne opgave blev håndteret af net selskaberne. Konsekvensen er, at net selskaberne skal anvise kunder som melder flytning til at kontakte sin el-leverandør.

Det er derfor forbrugeren selv, der skal opsige og tegne abonnement på el hos den ønskede el-levandør. Det betyder med andre ord, at ejer / administrator ikke længere kan melde fra- eller tilflytning på vegne af sine lejere.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at man som lejer hæfter for elforbruget i istandsættelsesperioden.


Opmærksom på de nye tidsfrister!
Tidsfristerne for til- og fraflytning er blevet skærpet. Det er derfor vigtigt at disse overholdes, så du undgår unødvendige opkrævninger. Hvilke tidsfrister der gælder for dig, kan din el-leverandør oplyse dig om.

Modtager el-leverandøren flytteoplysningerne senere vil der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter, som de to parter skal håndtere uden net selskabet eller el-leverandørens deltagelse. Derudover kan du risikere at blive pålagt et ekstra flyttegebyr

Såfremt man som beboer ikke får meldt flytning til el selskabet rettidigt indenfor de gældende tidsfrister vil man blive opkrævet et gebyr af NME Ejendomsadministration på kr. 200,00.


Hvad sker der hvis du ikke har valgt en el-leverandør?
Såfremt du som tilflytter ikke selv har valgt en el-leverandør, får du automatisk tildelt forsyningspligt leverandøren i dit område.


Hvad er formålet med de nye regler?
Formålet med de nye regler er, at det nu bliver nemmere for dig som el-kunde at fortsætte din aftale med en el-leverandør, når du flytter, samt at det skal være med til at skærpe konkurrencen mellem el-leverandørerne.


Hvad er de forskellige aktørers rolle i elmarkedet?

  • Net selskab: Et selskab, der driver et distributionsnet i et givent geografisk område. Sælger ikke el.
  • El-leverandør: Et selskab, der sælger el til kunder, når der er indgået en kontrakt.
  • Forsyningspligtleverandør: En el-leverandør, der har bevilling og dermed pligt til at forsyne kunder med el, når kunden ikke gør brug af muligheden for at vælge en anden el-leverandør på det frie marked.

Et selskab kan godt være både el-leverandør og forsyningspligtleverandør.

Mere information

Detaljeret information om de nye regler kan findes i Markedsforskrift 1H - Skift af elleverandør som findes på Energinet.dk's hjemmeside.

NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore