Betaling af leje
 
 
  Husleje top  
Hvordan og hvornår betaler jeg huslejen?

Huslejen forfalder til betaling den 1. i hver måned med sidste betalingsfrist den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Du skal altså senest indbetale din husleje den 4. i måneden. Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag eller søndag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.

Indbetales huslejen ikke rettidigt, fremsendes rykker med tillagt påkravsgebyr jf. lejeloven.

I slutningen af hver måned udsendes et indbetalingskort fra PBS (girokort), som du skal bruge til at betale huslejen. På indbetalingskortet er påtrykt hvor meget du betaler for henholdsvis husleje og a conto forbrug. 

Af indbetalingskortet fremgår også de oplysninger du skal bruge, for at tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Lejer forpligter sig til, ved underskrift af en kontrakt, at oprette en PBS aftale til brug ved betaling af husleje m.v. Gebyr for opkrævningjen via PBS tillægges lejen.

Vær venligst opmærksom på at betalingen af husleje og a conto forbrug er en pligtig pengeydelse jf. lejeloven, hvilket betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen hvis du ikke betaler rettidigt.

Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore