Flyttesyn
 
 
  Flyttesyn top  
Hvordan foregår flyttesynet?
Tidspunktet for flyttesynet aftales med viceværten. Seneste synsdato er 14 dage før opsigelsesfristens udløb eller den 15. i måneden, således vi har tid til at istandsætte lejemålet.

Inden afholdelsen af flyttesynet skal lejemålet samt evt. pulterrum være tømt og rengjort. Læs mere om hvad du skal gøre inden flyttesynet her

Alle nøgler, som du har fået udleveret ved indflytning eller i lejeperioden, skal afleveres til viceværten ved flyttesynet.

Du vil også blive bedt om at meddele din nye adresse, hvortil meddelelser kan fremsendes samt et bankkontonummer. her i landet hvortil evt. restdepositum kan overføres.


Ved flyttesynet gennemgås lejemålet i fællesskab, og tager normalt 30-45 min.

Under flyttesynet udfyldes en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader/mangler noteres. Når fraflytningsrapporten er udfyldt, underskrives den af begge parter, og du modtager en kopi.


Er du fraflyttet lejemålet før seneste synsdato, håber vi at du vil kontakte os så synet kan gennemføres tidligere.

Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore