Før flyttesyn
 
 
  Før flyttesyn top  
Hvad skal jeg gøre inden flyttesynet?
Du er forpligtet til at aflevere lejemålet med dertil hørende depotrum ryddeliggjort og rengjort ved afholdelse af flyttesynet. Ved mangelfuld rengøring udføres rengøringen for din regning.

Rengøringen omfatter:
  • Alle flader f.eks. køkkenbordsplader, gulve mv.
  • Alle hårde hvidevarer rengøres ind- og udvendigt
  • Køle/frys skal være afrimede, rengjorte og helt tørre
  • Komfur rengøres på siderne og bag komfuret
  • Evt. emhættefiltre af metal renses med varmt vand og opvaskemiddel
  • Riste, bageplader og lignende afrenses
  • Kalkbelægninger mv. i toilet og på fliser fjernes
  • Afløb og riste renses og rengøres
  • Vinduer pudses ind- og udvendigt
Ønsker du selv at varetage istandsættelsesarbejder, skal disse udføres inden tidspunktet for flyttesynet af faguddannede, momsregistrerede håndværkere. Alternativt varetager vi arbejdet i istandsættelsesperioden (14 dage inden opsigelsesperiodens udløb), hvor du hæfter for udgifterne til istandsættelsen.

Vær venligst opmærksom på at hvis din istandsættelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og derved ikke kan godkendes ved flyttesynet, hæfter du for udgifterne til lejemålets istandsættelse.

Du skal ikke aflæse dine forbrugs målere (el, vand og varme) og indberette tallene til selskaberne. Denne opgave vil viceværten varetage.
Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore