Forbrugsregnskab
 
 
  Forbrugsregnskab top  
Hvornår modtager jeg forbrugsregnskabet?
Vi opkræver hver måned et acontovarmebidrag til dækning af din del af ejendommens udgifter til opvarmning og varmt vand. I mange lejemål opkræves et tilsvarende acontobidrag til dækning af dit vandforbrug.

Acontobidragene opkræves sammen med den månedlige husleje og fremgår særskilt af indbetalingskortet.

Dit forbrug af varme og evt. vand opgøres én gang årligt og følger en såkaldt regnskabsperiode som fremgår af din lejekontrakt. Det endelige forbrugsregnskab sendes til dig 2-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.

Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af  regnskabsperioden, overstiger de faktiske udgifter til vand og varme, modregnes det overskydende beløb i den først kommende huslejeopkrævning efter modtagelse af forbrugsregnskabet.

Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobidrag du har betalt i løbet af regnskabsperioden, ikke kan dække udgifterne til vand og varme, opkræves tillægsbetalingen i huslejeopkrævningen, men først efter der er forløbet en måned fra din modtagelse af forbrugsregnskabet. Herefter vil vi justere dine acontobidrag for det kommende år.
Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore