Fremleje
 
 
  Fremleje top  
Må jeg fremleje min lejlighed og hvordan?
Hvis du videreudlejer en del eller hele dit lejemål til en anden lejer, betegnes det som fremleje.

Jeg ønsker permanent at fremleje en del af mit lejemål:
Du har ret til at fremleje højst halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse for en anden lejer. Dog må det samlede antal personer, der bor i lejemålet, ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Jeg ønsker at fremleje hele mit lejemål i en periode:
Du kan fremleje hele dit lejemål i indtil 2 år, dog kun hvis dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.

I henhold til lejeloven, kan vi modsætte os fremleje af hele lejligheden, hvis der færre end 13 beboelseslejligheder i ejendommen, hvis det samlede antal personer i lejligheden overstiger antallet af værelser, eller hvis vi i øvrigt har rimelig grund til at modsætte os fremlejeforholdet.

I begge tilfælde skal du meddele os navnet på din nye lejer og fremsende os en skriftlig kopi af fremlejeaftalen inden fremlejeperiodens begyndelse.
Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore