Vedligeholdelse
 
 
  Vedligeholdelse top  
Hvilke vedligeholdelsespligter har jeg?
De vedligeholdelsespligter der påhviler dig som lejer er uddybet i din lejekontrakt. Vedligeholdelsespligten betyder at du løbende i lejeperioden skal sørge for alle nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejemålet til enhver tid fremstår vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.

Som hovedregel omfatter din vedligeholdelsespligt:
  • Maling, hvidtning og tapetsering af malbare flader
  • Behandling af gulve
  • Vedligeholdelse af låse og nøgler
  • Vedligeholdelse af faste installationer (f.eks. vandhaner, toilet mv.)

Derudover skal du sørge for at holde afløb i køkken og bad rene.

Vær venligst opmærksom på at vedligeholdelsesarbejder i lejeperioden bør udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværkere.

Hvis du konstaterer problemer med lejemålets installationer skal du straks kontakte din vicevært, for at aftale hvordan udbedringen foretages.

Hvornår er der tale om misligholdelse?
Misligholdelse kan skyldes manglende rengøring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller ved skødesløs behandling af lejemålet og dets installationer. Ved misligholdelse er der tale om skader og forringelser af lejemålet som lejeren selv skal betale for og som kan medføre opsigelse.

Som lejer finder du gode råd til vedligeholdelse af netop dit lejemål under Lejer Login.

Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore