Overtagelse
 
 
  Overtagelse top  
Dagen for overtagelse af nøglerne
Inden din indflytning har ejendommens vicevært kontrolleret at eventuelle istandsættelser af lejemålet er blevet afsluttet og udført efter korrekt håndværksmæssig kvalitet. Dato og tidspunkt for overtagelse aftales med viceværten.

På overtagelsesdagen vil viceværten udlevere nøgler til lejemålet samt ejendommens andre faciliteter, herunder eventuelt vaskerum og pulterkammer.

Hvordan er lejemålets stand ved indflytning?

Vi ønsker at opretholde en høj kvalitet i vores lejemål. Derfor er alle vores lejemål blevet istandsat inden du overtager nøglerne. Lejemålet er rengjort og vægge, træværk og lofter er nymalede i hvide farver. Desuden er tæpperne renset og trægulvene er nybehandlede. Lejemålets installationer - såsom vandhane, køkkenelementer og hårde hvidevare - er gennemgået og udskiftet efter behov.

Jeg har konstateret fejl og mangler, hvad gør jeg?

Vi opfordrer dig til selv at gennemgå lejemålet for fejl og mangler straks efter indflytning. Fejl og mangler skal skriftligt rapporteres til kontoret eller viceværten senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Herefter gennemgår du og viceværten i fællesskab lejemålet for de fejl og mangler som du har konstateret. Er der væsentlige mangler i lejemålet afhjælper vi disse inden for kort tid.
Indflytning
  Ny lejer
Fremvisning

Lejekontrakt

Depositum og forudbetalt leje

Overtagelsesdagen
Lejeperioden
  Lejeperioden
Vedligeholdelse

Betaling af leje

Forbrugsregnskab

Fremleje
Fraflytning
  Fraflytning
Opsigelse

Før flyttesyn

Flyttesyn

Flytteafregning
 
NME Ejendomsadministration
Søren Nymarks Vej 15 · DK-8270, Højbjerg · Tlf .: 8628 1799 · Fax : 8628 8550 · mail@nmejendom.dk
CMS og webdesign: ProCore